Osnovni podatki
9. december 2014 ob 11:00
Atrij ZRC, Novi trg 2, Ljubljana
Opis

Vljudno vabimo na zaključni dogodek projekta SEEMIG – Upravljanje z migracijami in njihovimi učinki v Jugovzhodni Evropi: transnacionalni ukrepi, ki vodijo k na podatkih temelječim strategijam (http://www.seemig.eu/) z naslovom

ALI VEMO DOVOLJ O MIGRACIJAH ZA KOMPETENTNO OBLIKOVANJE JAVNIH POLITIK?

Prireditev bo 9. decembra ob 11. uri v Atriju ZRC.

Partnerji v projektu SEEMIG bodo predstavili glavne rezultate projekta in skupaj z vabljenimi strokovnjaki s področja migracij, demografije in zaposlovanja spregovorili o izboljšanju zbiranja podatkov o migracijah in migrantih ter uporabi teh podatkov za oblikovanje javnih politik na področju migracij, trga dela in človeškega kapitala. Sodelovali bodo predstavniki Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Statističnega urada Republike Slovenije in raziskovalci s področja migracij.

Organizatorji dogodka: ZRC SAZU, Inštitut za ekonomska raziskovanja in Mariborska razvojna agencija SEEMIG.

VABILO