Phone:
+386 5 700 19 42
E-mail:
Links:
Research interests

Fields of research:

  • karstology;
  • hydrogeology;
  • geographic information system (GIS).

 

Member:

  • Geomorphological Society of Slovenia;
  • Society for Cave Exploration Ljubljana.
Selected publications

Blatnik, M., 2012. Vegetacijske značilnosti izbranih melišč v slovenskih Alpah. Diplomsko delo. Ljubljana, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo, 98 str.

Geršič, M., Repe, B., Blatnik, M., Brečko Grubar, V., Kovač, B., Pozvek, N., Seifert, A., 2014. Geografija in rastlinska sukcesija: izbrani primeri iz slovenskih pokrajin. Ljubljana. Založba ZRC SAZU, 137 str.

Blatnik, M., Repe, B., 2013. Višinska pasovitost rastlinstva na Gorenjskem. 21. zborovanje slovenskih geografov, Ljubljana, Znanstvena založba Filozofske fakultete, pp. 43 – 60.

Blatnik, M., 2013. Vegetacija na meliščih Kamniško-Savinjskih Alp. Geografski obzornik, 60, pp. 14 – 21.

Blatnik, M., Repe, B., 2013. Klasifikacija izbranih melišč glede na vegetacijske značilnosti. Geografski vestnik, 85, pp. 9 - 24.

Blatnik, M., Repe, B., 2012. Vegetacijski pasovi na meliščih v slovenskih Alpah. Dela, 37, pp. 45 – 63.

Občina Žužemberk : s tokovi Krke do morja spoznanj in idej, 2012, Blatnik, M., Sluga, M., Vurunić, S. (ur.). Ljubljana, Društvo mladih geografov Slovenije, 196 pp.

Blatnik, M., Dovečar, M., 2010. Vloga ekološkega kmetovanja na zavarovanih območjih Slovenije. Dela, 34, pp. 211-222.
 

Curriculum Vitae

Education:

  • B. Sc. in Geography;
  • Ph. D. student, Karstology, University of Nova Gorica, Slovenia.