no-cover
Regionalna politika v Sloveniji
Regionalni razvoj 6

Author: Damjan Kavaš
Year: 2016
no-cover
Blaginja in zdravje v slovenskih regijah
Georitem 30

Authors: Lilijana Šprah, Jerneja Fridl
Year: 2017
no-cover
Minka Skaberne

Edited by: Saša Poljak Istenič
Year: 2016
no-cover
Ritualnost
Dela etnologije, folkloristike in kulturne antropologije 1

Author: Jurij Fikfak
Year: 2016
no-cover
Zgodovina slovenskega jezika do srede 16. stoletja
Linguistica et philologica 37

Author: Matej Šekli
Year: 2017
no-cover
Eseji o poljsko-slovenskem književnem prevajanju
Studia translatoria 6

Author: Božena Tokar
Year: 2016
no-cover
Internacionalni stil
Teoretska praksa arhitekture

Authors: Henry Russell Hitchcock, Philip Johnson
Year: 2016
no-cover
Pokrajinski tipi Slovenije
Geografija Slovenije 31

Authors: Drago Perko, Mauro Hrvatin, Rok Ciglič
Year: 2018
no-cover
Štrekljev zbornik

Edited by: Ingrid Slavec Gradišnik
Year: 2018
no-cover
Slovar barv

Edited by: Ljudmila Bokal
Year: 2017
no-cover
Pomenski prostori ob stikanju ljudske in popularne glasbe
Folkloristični zvezki II.

Author: Urša Šivic
Year: 2017
no-cover
Nastanek Goriške v 15. in 16. stoletju
Thesaurus memoriae Dissertationes 14

Author: Vojko Paulin
Year: 2017
no-cover
Zgodovina glasbe na Slovenskem II
Od konca 16. do izteka 18. stoletja

Edited by: Metoda Kokole, Matjaž Barbo
Year: 2017
no-cover
Kultura prehranjevanja na Slovenskem
Ethnologica – Dissertationes

Author: Maja Godina Golja
Year: 2017
no-cover
Slovenci v Kanadi
Izseljevanje skozi prizmo življenjskih zgodb
Migracije 30

Author: Urška Strle
Year: 2017
no-cover
Prožnost prostorskih struktur v Sloveniji
Georitem 31

Authors: Janez Nared, Blaž Komac, Lucija Lapuh, Matija Zorn
Year: 2017
no-cover
Popotresna obnove v Furlaniji in Posočju po potresih 1976, 1998 in 2004
Geografija Slovenije 36

Author: Primož Pipan
Year: 2017
no-cover
Mikrozgodovina družinskega življenja v 20. stoletju na Goričkem
Kulturni spomin

Author: Ivanka Huber
Year: 2017
no-cover
Umetnostnozgodovinski slovar
Slovarji

Edited by: Ljudmila Bokal
Year: 2017
no-cover
Kratki folklorni obrazci
Ethnologica – Dissertationes

Author: Saša Babič
Year: 2017
no-cover
Frančiškanska baročna pridiga
e-ZISS

Edited by: Matija Ogrin
Year: 2017
no-cover
Sveženj življenjskih znakov
Kulturni spomin

Author: Sabine Buchwald
Year: 2017
no-cover
Prostori afektivnosti
Izkušnja-spomin-dediščina
Kulturni spomin

Author: Tanja Petrović
Year: 2016
no-cover
Smerokaz

Authors: Martina Bofulin, Nataša Rogelja
Year: 2016
no-cover
Hišne pomočnice na Goriškem v 19. in 20. stoletju
Življenja in dela XVII. Kulturnozgodovinske študije 3

Author: Petra Testen
Year: 2016
no-cover
Erozija prsti v kmetijstvu
Naravne nesreče 4

Edited by: Matija Zorn, Blaž Komac, Primož Pipan
Year: 2016
no-cover
Slovenska ljudska balada
Folkloristični zvezki III.

Author: Marjetka Golež Kaučič
Year: 2017

Search and select

AllBooks for saleNot for sale

Author, title, ISBN, ISSN

Keywords

Organizational units

Chronological classification

All2021202020192018201720162015before 2015