no-cover
Krebsova pesmarica
Dela starejšega slovenskeg slovstva 2

Edited by: Marjeta Pisk
Year: 2017
no-cover
Tematski atlas slovenskih narečij
Kulturne rastline
Jezikovni atlasi • Fran

Author: Mojca Horvat
Year: 2017
no-cover
Umetnostna kronika 56
Umetnostna kronika

Year: 2017
no-cover
Women designers, craftwomen, architects and engineers between 1946 and 1968

Edited by: Helena Seražin, Emilia Maria Garda, Caterina Franchini
Year: 2017
no-cover
Jezikoslovni zapiski 23/2
Jezikoslovni zapiski

Year: 2017
no-cover
Pravopisne kategorije ePravopisa 2017
Rastoči slovarji

Edited by: Helena Dobrovoljc, Aleksandra Bizjak Končar
Year: 2017
no-cover
Slavno županstvo v Koprivi

Author: Božidar Premrl
Year: 2017
no-cover
Traditiones 47/2
Traditiones

Year: 2017
no-cover
Železnodobno naselje Most na Soči
Razprave
The Iron Age Settlement at Most na Soči
Disseratitiones
Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 34

Authors: Janez Dular, Sneža Tecco Hvala
Year: 2017
no-cover
Novi slovenski biografski leksikon
Tertji zvezek (Ble-Byh)
Novi Slovenski biografski leksikon

Edited by: Barbara Šterbenc Svetina
Year: 2017
no-cover
Lirski subjekt
Rekonceptualizacija
Studia litteraria 25

Author: Varja Balžalorsky
Year: 2017
no-cover
Profano v sakralnem
Opera Instituti Artis Historiae

Edited by: Mija Oter Gorenčič
Year: 2017
Studia Mythologica Slavica 20
Studia mythologica Slavica

Year: 2017
no-cover
Kroparski govor
Linguistica et philologica 41

Author: Jožica Škofic
Year: 2017
no-cover
Filozofski vestnik 39/3
Filozofski vestnik

Year: 2017
no-cover
Skalarjev rokopis
e-ZISS

Author: Adam Skalar
Year: 2017
no-cover
Sprotni slovar slovenskega jezika 2017
Rastoči slovarji

Author: Domen Krvina
Year: 2017
no-cover
Otroci iz vile Eme

Author: Joško Indigo
Year: 2017
no-cover
Bolan zdravega nese
Idrijsko in Cerkljansko
Glasovi 52

Author: Nataša Hvala
Year: 2017
no-cover
Koroški atlas
Jezikovni atlasi • Fran

Author: Andrejka Žejn
Year: 2017
no-cover
Slovenski večbesedni leksemi z vidika slovaropisja
Lingua Slovenica 12

Author: Špela Petric
Year: 2017
no-cover
Umetnostna kronika 57
Umetnostna kronika

Year: 2017
no-cover
Urbarji gospostva Bela peč
Thesaurus memoriae Fontes 14

Edited by: Janez Mlinar
Year: 2017
no-cover
Betnava

Edited by: Miha Preinfalk
Year: 2017
no-cover
Slovenske ljudske pesmi VI.
Iz arhiva Glasbenonarodopisnega inštituta GNI CD 023

Selected by: Marjetka Golež Kaučič, Marjeta Pisk, Mojca Kovačič
Year: 2017
no-cover
Avstro-Ogrska monarhija v besedi in podobi II.
Kranjska, Primorska, Kočevje

Edited by: Monika Kropej Telban, Ingrid Slavec Gradišnik
Year: 2017
no-cover
Traditiones 47/3
Traditiones

Year: 2017
no-cover
Korinjski hrib nad Velikim Korinjem
Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 33

Authors: Slavko Ciglenečki, Zvezdana Modrijan, Tina Milavec
Year: 2017
no-cover
Kakovost in varnost rekreacije v urbanem gozdu
Prostor, kraj, čas 16

Author: Andrej Verlič
Year: 2017

Search and select

AllBooks for saleNot for sale

Author, title, ISBN, ISSN

Keywords

Organizational units

Chronological classification

All2021202020192018201720162015before 2015