There are currently no new events.

9. 1. 2021

Sociolingvistične razprave

Fran Ramovš Institute of the Slovenian Language

More >>

9. 1. 2021

Profano v sakralnem

France Stele Institute of Art History

More >>

9. 1. 2021

Tipologija lingvogenez slovanskih jezikov

Fran Ramovš Institute of the Slovenian Language

More >>